MISIÓN

Converxencia de talento

Galicia, e Santiago de Compostela en concreto, é desde hai 5 séculos uno dos epicentros do coñecemento en Europa de transcendencia internacional. Esta conxuntura e o seu innegable potencial son o perfecto caldo de cultivo para o nacemento de BIOPOLO SIONLLA, o Polo Biotecnolóxico de Galicia pensado para ser un enclave de referencia para entidades e empresas biotecnolóxicas de calquera procedencia.

VISIÓN

Que é BIOPOLO SIONLLA, o Polo Biotecnolóxico de Galicia

Biopolo Sionlla é un proxecto creado para impulsar a biotecnoloxía galega e facer de Galicia un referente internacional no sector, a través dun modelo de colaboración público-privado que se materializa en infraestruturas adaptadas ás súas necesidades tecnolóxicas e empresariais e que se sitúa no Parque Empresarial dá Sionlla en Santiago de Compostela.

P R O M O T O R E S

Como xorde BIOPOLO SIONLLA

O 16 de xaneiro de 2017 asínase o Acordo dá Sionlla, unha iniciativa impulsada polos principais axentes socioeconómicos de Santiago de Compostela, para promover iniciativas de desenvolvemento económico e industrial na cidade, o cal ten econmendada a misión de promocionar, xestionar, e monitorar as actividades para impulsar Biopolo Sionlla, o Polo Biotecnolóxico de Galicia, agora e de fronte ao futuro.

Por que BIOPOLO SIONLLA

V I S I Ó N

Para quen é BIOPOLO SIONLLA

BIOPOLO SIONLLA está dirixido a empresas e entidades vinculadas á biotecnoloxía que poidan ter a súa orixe en Galicia ou queiran instalarse no seu ecosistema atraídas por el, entre elas podemos destacar:

Onde se sitúa BIOPOLO SIONLLA

O polo estará situado no Parque Empresarial da Sionlla en Santiago de Compostela, unha localización idónea por ser a capital de Galicia, cunha estreita vinculación coa biotecnoloxía, ademais de ser sede dos máis importantes centros de decisión política e económica da comunidade autónoma e con acceso a unha magnifica rede de comunicacións. Por iso é polo que a elección non fose arbitraria, senón que se guiou por razóns estratéxicas e loxísticas:

Eixos de BIOPOLO SIONLLA

EIXO I: Edificios de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas

Iniciativa público-privada para a provisión de servizos especializados para empresas do sector biotecnolóxico en etapas de postincubación. Entre os seus obxectivos destacan a xeración de sinerxias e economías de escala entre empresas, así como o desenvolvemento dun espazo para a innovación e a colaboración que contará con:

EIXO II: Infraestrutura de Espazos Industriais.

Iniciativa privada para a localización de empresas biotecnolóxicas en fase de crecemento e/ou consolidación con instalacións adaptadas ás súas necesidades, coas seguintes características:

EIXO III: Solo Industrial á disposición de empresas biotecnolóxicas que queiran instalar os seus centros de produción en BIOPOLO SIONLLA

Pensado para aquellas empresas que quieran instalar sus centros de producción en el Polo Biotecnolóxico de Galicia. Contará con:
Axudas Igape